Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Bijbelstudies

Aan de hand van drie thema's verkennen we het geheel van de brief aan de Hebreeën.

De Bijbelstudies zijn gericht op de eigen activiteit in het lezen van de brief. Ze worden ondersteund doordat bij elk van de drie blokjes een audio-opname beluisterd kan worden.

In de Bijlagen vindt men de uitgeschreven teksten van de cursuslessen over de drie thema's.