Skip to main content

banner Christus de Zoon van God

Christus, de Zoon van God

TWEE NAMEN ERKENNEN ONZE HEILAND ALS GOD.

In de eerste plaats de naam CHRISTUS. Het is de titel waarmee gelovigen Hem leren belijden: Hij is de gezalfde van God. Het wordt al spoedig zijn eigennaam.
In de tweede plaats de naam ZOON VAN GOD. Deze naam klinkt bij zijn doop door Johannes de Doper. Bij deze doopnaam zal het kind van Maria genoemd worden door velen.
Beide namen geven aan hoe onze Heiland boven de mensenwereld en boven de hele schepping is verheven. Hij is zelf de redder van heel de geschapen wereld.