Skip to main content

banner een tijd van hoogmoed

Een tijd van hoogmoed

Het is de apostel Paulus die vanaf het begin de christenen heeft gewaarschuwd voor de menselijke hoogmoed die zich zou verzetten tegen Koning Jezus Christus.
In zijn tweede brief aan de jonge gemeente te Tessalonica herinnert hij de lezers aan dat eerste onderwijs en hij roept het nog eens in herinnering (2 Tessalonicenzen 2).
De apostel wil voorkomen dat de verwachtingsvolle christenen zich voortijdig laten meeslepen door de imponerende Mens die zich opstelt tegenover de Heer der heren.