Skip to main content

banner Een tijd van ontkenning

Een tijd van ontkenning

Het is de apostel Johannes die ons in zijn brieven waarschuwt voor mensen die ontkennen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Wat christenen leerden belijden, zal rondom hen krachtig ontkend worden.
De aanleiding voor dit onderwijs ligt in het optreden van antichristen: zij kwamen uit de gemeente en staan nu tegenover haar. Achter deze antichristen staat de antichrist, de grote ontkenner.
Johannes schrijft er rechtstreeks over in zijn eerste twee brieven (1 Johannes 2,18-27; 4,1-6; 2 Johannes 7-11).