Skip to main content

Jakobus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

JAKOBUS

Voor velen is het een teleurstelling wanneer gelovigen vaak een minderheid blijven in de maatschappij: een gemeente in de marge van de samenleving. Toch is dit niet iets vreemds: de apostelen hebben de gemeenten vanaf het begin geleerd dat wij `door veel verdrukkingen het hemelrijk binnengaan’. Teleurstellingen en tegenslagen op aarde passen bij het evangelie, te beginnen in Israël. Als er iemand is die daar getuige van kan zijn, dan is dat wel de oudste broer van Jezus: de Israëliet Jakob (Jakobus).

 
Jakobus en Paulus
De Bijbelstudie is gewijd aan persoon en levenseinde van deze Jakobus. Hij was de leider van de joodschristelijke gemeente in Jeruzalem en omgeving. Hoe verhield hij zich tot Paulus, bij uitstek apostel van niet-Joodse christenen? Beiden waren bekommerd om Israël, Gods volk van oudsher. Toch komen mensen van Jakobus te Antiochië (samen met Petrus) in conflict met Paulus. Later ontmoeten Jakobus en Paulus elkaar in Jeruzalem. Samen dan bezorgd om hun niet in de Messias gelovende broederschap. Beiden kort daarna lijdend onder de verwerping door hun volksgenoten.