Jakobus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Was het advies van Jakobus tot een nazireaatsoffer wel een goed advies?

Vraag

Het advies van Jakobus aan Paulus, Hand.21,23, was goedbedoeld. Was het ook een goed advies? U wees er in uw beantwoording op dat Paulus het advies opvolgt.Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat Paulus dit deed omdat hij Jakobus erkende als oudste van Jeruzalem.Het zou zelfs kunnen zijn dat Paulus het een slecht advies achtte, maar er op gezag van Jakobus toch gevolg aan gaf. Ook Joab telde het volk, toen David hem dat beval, terwijl Joab het (terecht) een slecht bevel vond, 2 Sam.24.

ANTWOORD

Mogelijkheden kunnen geopperd worden, maar de tekst geeft geen aanleiding ertoe, Paulus wist wel wat hij deed onderweg en zeker ook in Jeruzalem.

In zijn commentaar op Handelingen stelt Van Eck het volgende: ook al was het niet fout van Paulus om dat offer te gaan brengen, het was niet zo aardig van Jakobus om dit te vragen. De houding van Jakobus en de zijnen had wel wat royaler kunnen zijn! Waarom moest Paulus eigenlijk een proef afleggen? Wijst dit er niet op dat de stemming rond hem bij de mensen van Jakobus een zeker voorbehoud had? Dit is zeker mogelijk. Van Eck formuleert terecht: `zonder veel steun in de rug' (p.456). Hij had ook nog kunnen wijzen op Filippenzen 1 waar Paulus (in Caesarea) moet constateren dat er onder de predikers van Christus niet bij allen een fijne houding t.o.v. hem aanwezig is.

Wanneer Van Eck hier terecht op wijst, gaat het bij hem niet over het eventueel niet geoorloofd zijn van het offer, maar over de sfeer rond de persoon van Paulus.

Afdrukken