Titus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Wat is eigenlijk bedoeld met `de wet (van God)’?

In de bijbel heeft het woord `wet’ niet altijd dezelfde betekenis. Soms duidt het de wetten (opdrachten) van God aan, dan weer zijn het zijn opdrachten plus zijn richtinggevende daden. Vaak wordt het gebruikt op de plaats waar wij het woord `Bijbel’ zouden gebruiken (`in de wet staat geschreven…’). En Paulus speelt in enkele van zijn brieven soms op een heel bijzondere manier met het woord.

Vraag

Wat bedoelt u in de Bijbelles eigenlijk met `wet’?

ANTWOORD

Daarmee is bedoeld: het doorgaande richtinggevende spreken en handelen van de HERE God in diverse bedelingen. Dit spreken en handelen is voor ons handelen normerend en vormt de goede stem voor ons geweten, de maat voor onze goede werken. Een concentratie van deze wet vinden we in de Tien Geboden.

De bijbel als geheel laat ons zien hoe Gods wet meegaat door bedelingen, van Adam naar Noach, naar Abraham, naar Mozes, naar Christus. Omdat Gods wet een geschiedenis gaat, bestaat er voor het woord niet een definitie. Wel kunnen we de werkelijkheid ervan steeds beter leren begrijpen wanneer we de Wet en de Profeten, de evangeliën en de apostelen als richtsnoer bestuderen.

Afdrukken