Titus een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Is de wet voor ons nog een eis?

Vraag

De wet wordt in de catechismus onder de dankbaarheid behandeld. Moeten we de wet nu alleen nog uit dankbaarheid houden of moeten we ons er ook nog aan houden als leefregel (als eis van het verbond)? En mogen we nog de tucht gebruiken zoals we dat hebben samengevat in de kerkorde?

ANTWOORD

In de Heidelbergse Catechismus wordt de wet zowel in de zondagen 2-4 behandeld (als kenbron van ellende) als in de zondagen 32-44 (als regel van dankbaarheid). Als regel voor dankbaarheid is de wet ook een eis, niet een wenselijkheid. Niet een eis om zalig te worden, maar wel een eis aan de mens om daaraan te beantwoorden. Juist daarom leert de wet ons ook onze schuld en ellende kennen. Tegelijk neemt de HERE ons geduldig en genadig bij de hand om ons tot deze dankbare volmaaktheid te leiden door zijn Geest. De tucht is daarbij een onderwijzing, vermaning en zo nodig ernstige afhouding om ons te bepalen bij de ernst van Gods eisen, opdat we niet luchthartig de genade misbruiken.

Wanneer de wet geen eis meer zou zijn, zou God zijn schepping van ons mensen naar zijn beeld niet meer serieus nemen. Gelukkig doet Hij dat wel. En dan ook nog genadig, geduldig en volhardend.

Afdrukken