Skip to main content
Kroongetuigen van het Evangelie

BIJLAGEN

1. Bijlagen bij de Bijbelstudies

Bij iedere Bijbelstudie zijn één of meer bijlagen gevoegd. Daarin worden meer algemene onderwerpen behandeld, samenhangend met het thema van die Bijbelstudie. Het zijn zelfstandige opstellen die ook los van een Bijbelstudie gelezen kunnen worden. Daarom worden ze in dit menu samengebracht.
De vragen die in deze opstellen expliciet ter sprake komen, zijn ontleend aan de mondelinge en schriftelijke bespreking van de twaalf Bijbelstudies in een landelijke cursus (zie Cursus en website). 

Nummering
De bijlagen zijn genummerd naar de Bijbelstudies die er aanleiding toe gaven (01.= Simon; 02.= Johannes de Doper; 10. = Dionysius enz.).

2. Extra

Onder Extra vindt men aanvullend materiaal bij deze Bijlagen.
1. De brochure die het uitgangspunt vormde voor de cursus `Leren luisteren naar evangelisten en apostelen'.
2. Artikelen of lezingen waarnaar in de Bijlagen wordt verwezen.