Skip to main content

Bijbelstudie over Bijbelboek hebreeen

Intro bijlagen

Bij elk van de drie Bijbelstudies is een Bijlage gevoegd.

Daarin vindt men de uitgeschreven teksten voor de drie cursusavonden.

De Bijlagen zijn bedoeld als leesstof bij de Bijbelstudies.

In de vierde Bijlage vindt men verwijzingen naar andere literatuur.