Skip to main content

banner algemeen

Boek en website

De zes Bijbelstudies in de afdeling Jezus' namen lopen parallel met de zes hoofdstukken in het boek Het geheim van Jezus' namen. Beide kunnen samen gebruikt worden en vullen elkaar aan.

Zie voor de boekgegevens het kader hiernaast.

Meer gegevens over de cursus waaruit dit boek en deze Bijbelstudies voortkwamen.