Skip to main content
Kroongetuigen van het Evangelie

Cursus en website

Het materiaal dat via deze website wordt aangeboden is eerst behandeld tijdens een landelijke cursus `Leren luisteren naar evangelisten en apostelen' . Deze cursus werd in 2012 - 2016 gegeven in Apeldoorn, Groningen en Ridderkerk. Daarna is het materiaal ervan bewerkt voor deze website.

De eerste twee studiejaren zijn samengevat in de afdeling Kroongetuigen. Het voorjaar van het derde studiejaar resulteerde in de afdeling Hebreeën. En het vierde studiejaar is uitgemond in de afdeling Jezus' namen.

Als startpunt voor deze cursus diende de brochure Met de bijbel in goed gezelschap.

Bij een aantal Bijbelstudies vindt men submenus Vragenrubriek en Bijlagen: deze danken veel aan de vraagstelling van de cursisten tijdens de cursuslessen en aan de uitgebreide schriftelijke interactie daarna.

Het audiomateriaal is geselecteerd uit de opnames op de diverse cursuslocaties.